Závitovky

Široký výber závitoviek s rozličným prevedením a povrchovou úpravou. Správny výber závitovky pre vašu zmes. Skúškami sa potvrdí výkon vytlačovania, zníženie teploty alebo tlaku.

Závitovky

Široký výber závitoviek s rozličným prevedením a povrchovou úpravou. Správny výber závitovky pre vašu zmes. Skúškami sa potvrdí výkon vytlačovania, zníženie teploty alebo tlaku.

STANDARD SCREW

ŠTANDARDNÁ ZÁVITOVKA

COMPRESSION/COMPRESSION  HOMOGENIZATION SCREW

KOMPRESNÁ/KOMPRESNO-HOMOGENIZAČNÁ ZÁVITOVKA

HIGH PERFORMANCE SCREW

VYSOKOVÝKONNÁ ZÁVITOVKA

DECOMPRESSION SCREW

DEKOMPRESNÁ ZÁVITOVKA

Výsledky skúšok pre silikové zmesi

Výsledky skúšok pre silikónové zmesi zobrazujú dvojitý výkon pre dekompresnú závitovku.

DOPYT