References Konstrukta-TireTech

Naša spoločnosť dlhodobo rozvíja cieľavedomú spoluprácu s niekoľkými strednými školami a univerzitami. V posledných rokoch sme túto spoluprácu rozšírili už aj na základné školy v regióne.

Naším zámerom je systematicky pôsobiť na mládež s cieľom získať ich pre štúdium na technicky, v našom prípade strojársky a elektrotechnicky, orientovaných školách.

Úspechy našej ekonomiky sa opierajú do značnej miery o odvetvie strojárenstva, keďže Slovensko je v súčasnosti vysoko priemyselne disponovanou krajinou s dominantným postavením strojárskeho a automobilového priemyslu. Kritickým sa v tejto súvislosti stal práve nedostatok mladého, odborne dobre pripraveného dorastu v potrebných profesiách.