References Konstrukta-TireTech

Už na základnej škole si žiaci začínajú formovať svoje predstavy o budúcom uplatnení. Rozhodujú sa, kam do školy.

Kto by mal byť v tomto období ich spojencom?
zacielene na studentov

Z tohto dôvodu organizujeme rôzne aktivity na propagáciu strojárskeho priemyslu pre žiakov.

Aktivity, ktoré realizujeme:

  • prezentácie určené pre pedagógov a výchovných poradcov z regionálnych základných škôl
  • exkurzie v našej spoločnosti pre študentov, ich pedagógov a rodičov
  • účasť na plenárnych rodičovských združeniach, náborových aktivitách SŠ
  • prezentácia spoločnosti na akciách organizovaných pre žiakov ZŠ (dni otvorených dverí v SŠ, robotický deň a pod.)
  • podporujeme vybavenosť základných škôl investíciami do rekonštrukcií dielní
  • ponúkame prepojenia študijných odborov na SOŠ a SPŠ s pracovnými pozíciami v našej spoločnosti


Ďakovný list zo ZŠ Veľkomoravská