References Konstrukta-TireTech

Dlhoročná spolupráca so školami:

logo slovenska technica univerzta BAlogo slovenska technica univerzta TTlogo univerzta ZA    logo Trenčianska univerzita

Pre študentov vysokých škôl ponúkame:

  • letné brigády
  • záverečné práce (bakalárske, diplomové) 
  • možnosť poskytnutia štipendia vybraným študentom
  • perspektíva budúceho zamestnania
  • exkurzie v našej spoločnosti

 

TÉMY PRE DIPLOMOVÉ PRÁCE

1. Návrh a komplexné zhodnotenie 3D meracích zariadení....

1. Návrh a komplexné zhodnotenie 3D meracích zariadení za účelom modernizácie laboratória 3D meracej techniky v spoločnosti Konštrukta – TireTech, a.s. (DP)

  • Zhodnotenie použiteľnosti súčasných 3D meracích zariadení
  • Analýza trhu
  • Návrh a porovnanie vhodných 3D meracích zariadení pre potreby spoločnosti Konštrukta – TireTech, a.s.

Konzultant: Ing. Juraj Šedivý