Od 1. júla 2023 dochádza k zmene právnej formy spoločnosti

Dovoľujeme si oznámiť, že naša spoločnosť KONŠTRUKTA-TireTech, a.s. mení svoju právnu formu z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným, a to s účinnosťou od 01.07.2023.

Od tohto dátumu je naša spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 10715/R s obchodným menom KONŠTRUKTA–TireTech, s.r.o. Sídlo spoločnosti zostáva nezmenené, nachádza sa na adrese K Výstavisku 107/13, 911 01 Trenčín. Je dôležité poznamenať, že zmenou právnej formy nedochádza k zániku spoločnosti ako právneho subjektu. Všetky ostatné identifikačné údaje spoločnosti zostávajú nezmenené. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto zmeny, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť.