4495

V roku 2018 KONŠTRUKTA-TireTech, a.s. oslavuje 65 výročie založenia spoločnosti KONŠTRUKTA Trenčín a 25 výročie založenia KONŠTRUKTA-Industry.